บังเอิญ..มารักกัน https://serendipity-love.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=16-08-2012&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=16-08-2012&group=3&gblog=3 https://serendipity-love.bloggang.com/rss <![CDATA[ควันหลงงาน bbb ... ช๊อปปิ้ง by ว่าที่คุณพ่อมือใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=16-08-2012&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=16-08-2012&group=3&gblog=3 Thu, 16 Aug 2012 0:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=2 https://serendipity-love.bloggang.com/rss <![CDATA[20 - 30 Weeks]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=2 Sat, 14 Jul 2012 23:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=1 https://serendipity-love.bloggang.com/rss <![CDATA[7 - 15 Weeks]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=14-07-2012&group=3&gblog=1 Sat, 14 Jul 2012 0:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=15-07-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=15-07-2012&group=1&gblog=2 https://serendipity-love.bloggang.com/rss <![CDATA[Lover in Paris 2011]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=15-07-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=15-07-2012&group=1&gblog=2 Sun, 15 Jul 2012 22:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=13-07-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=13-07-2012&group=1&gblog=1 https://serendipity-love.bloggang.com/rss <![CDATA[so Sweet...zerland 2011]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=13-07-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=serendipity-love&month=13-07-2012&group=1&gblog=1 Fri, 13 Jul 2012 21:33:02 +0700